NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Povelový přijímač PPN 04

NOVINKA

PPN04 - fotografie PPN 04 je určen k zabudování do akustických majáčků, případně jiných zařízení s napájením v rozsahu 6 V až 34 V. Přijaté povely převádí přijímač až na 6 výstupů OC1 až OC6 typu otevřený kolektor a na jeden bezpotenciálový spínací kontakt relé – spíná po dobu 100 ms. Aby bylo dosaženo kompatibility i s přijímačem PPN 03, je možno čtyři vývody nakonfigurovat jako vstupy. Napájení, vstupy a výstupy povelů jsou vyvedeny 10 žilovým, variantně 16 žilovým plochým vodičem se samořezným konektorem, nebo pravoúhlým 10 popř. 16 pinovým konektorem se zajištěním kabelu proti vypadnutí.

Podrobnější údaje najdete v katalogovém listu.

See the datasheet for details.

 

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.