NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Systém TYFLOSET®

TYFLOSET® - popis

TYFLOSET® tvoří soubor přenosných, mobilních a statických prostředků, které slouží k akustickému i hlasovému informování a snažší orientaci nevidomých v městské zástavbě, v MHD, v příměstské a železniční dopravě, na křižovatkách, v podchodech, v metru, v okolí úřadů a nemocnic. Systém TYFLOSET pro nevidomé je navržen jako jednotný systém pro všechny druhy akustického informování a orientování na území ČR. To znamená, že nevidomý obsluhuje jeden povelový vysílač, kterým aktivuje všechny akustické a hlasové informační a orientační systémy. Při zavádění vizuálních informačních systémů pro občany v podobě velkých zobrazovacích panelů je cílem umožnit stejnou, ale hlasovou informaci též nevidomým spoluobčanům prostřednictvím povelové soupravy pro nevidomé.

Další aplikací systému jsou informační sloupy na úřadech práce ovládané původně jen pomocí dotykové obrazovky. Nevidomý nyní může pomocí speciální šestitlačítkové klávesnice přejít do akustického módu a v něm vyhledat informace.
Nové aplikace systému TYFLOSET® pro nevidomé spočívají především v programové úpravě statických zařízení, netýkají se kapesního povelového vysílače nevidomého, který má dostatečnou rezervu při vysílání dat.

Nevidomý je vybaven miniaturním vysílačem rádiového signálu, jehož snadnou aktivací sám vstoupí do procesu informování a rozhodování. Vyžádá si např. na zastávce městské hromadné dopravy venkovní akustické hlášení o číslu linky a směru jízdy vozidla.
Rozhodne-li se nevidomý nastoupit do očekávaného vozidla MHD, potvrdí nástup aktivací jiným tlačítkem svého povelového vysílače. Řidič dopravního prostředku uslyší z vnitřního reproduktoru akustickou zprávu o nástupu nevidomého. Systém je založen na obousměrné komunikaci rádiového dotazu a akustické odpovědi a je vhodný pro nasazení v dopravě i pro městské informační a orientační systémy.
Systém TYFLOSET® poskytuje nevidomým větší mobilitu a nezávislost.

Významné instalace

 • DP hl. m. Prahy 3 726 ks
 • Karosa, a.s. Vysoké Mýto 1 123 ks
 • ELVOS, s.r.o. Brno 719 ks
 • Dopravní podnik Drážďany 218 ks
 • DP města České Budějovice 143 ks
 • DP města Ústí nad Labem 136 ks
 • ČKD Trakce, a.s. Praha 130 ks
 • BUSE Blansko 302 ks
 • DP města Olomouc 27 ks
 • VETT Česká Lípa 15 ks
 • Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně 11 ks
 • Česká pošta, s.p. 400 ks
 • Úřady práce SR 111 ks
 • Úřady práce ČR 331 ks
 • ostatní odběratelé 1 003 ks

Systém TYFLOSET® tvoří:

 • VPN 01 - vysílač pro nevidomé a pohybově postižené se šesti tlačítky
 • VPN 03 - vysílač ve slepecké holi s třemi tlačítky
 • PPN 01 - přijímač povelů pro napájení stejnosměrným napětím 4,7 až 9V a s vý-stupy typu otevřený kolektor a relé pro ovládání orientačních majáků ap.
 • PPN 02 - přijímač povelů pro napájení stejnosměrným napětím 18 až 33V a s výstupy typu otevřený kolektor a relé pro ovládání zařízení v dopravě ap.
 • PPN 03 - přijímač povelů pro řízení křižovatek, doba sepnutí relé je nastavitelná
 • ANT-PPN - anténa povelového přijímače
 • SPC 8 - venkovní reproduktor
 • RP1 - vnitřní reproduktor
 • PM 01 - rádiový orientační maják
 • ZOM 03M - zvukový orientační maják

Systém TYFLOSET® pro použití v MHD tvoří tato zařízení:

 • Povelový vysílač - provedení se 6 tlačítky VPN 01
 • Povelový vysílač - provedení se 3 tlačítky ve slepecké holi VPN 03
 • Povelový přijímač PPN 24A
 • Anténa povelového přijímače ANT PPN
 • Příposlechový reproduktor RP 1
 • Venkovní reproduktor SPC 8

Prezentace činnosti TYFLOSET®

(Formát MS PowerPoint bez zvuků)
Prezentace činnosti TYFLOSET

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.