NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Profil firmy APEX® spol. s r. o.

Apex

Historie společnosti

 • Do roku 1992 - sektor pozemních radiokomunikací TESLA-VÚST, Novodvorská 994, Praha 4
 • 1992 - zahájení činnosti APEX spol. s r.o. v areálu TESLA-VÚST
 • 1998 až 2000 - činnost v provozovně Zelený pruh 99, Praha 4
 • 2000 - přemístění firmy do nové správní budovy v Jesenici
 • 2004 - zaveden systém řízení jakosti dle ČSN ISO EN 9001:2001
 • 2010 - znovu získána certifikace ISO, ČSN ISO EN 9001:2009

Předmět činnosti - vývoj, výroba a prodej

 • elektronických zařízení pro veřejnou dopravu
 • řídících, kontrolních, informačních a odbavovacích systémů pro MHD
 • centrálních dopravních informačních systémů
 • elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících
 • orientačních a informačních systémů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 • elektronických dílů systému rádiového vyhledávání zcizených vozidel
 • jednosměrných rádiových vyrozumívacích systémů
 • konstrukčních dílů pro radiostanice a rádiové sítě

Řídíci kontrolní a informačních systémy

 • RIKOS® - Řídící kontrolní a odbavovací systém pro MHD
 • Systémy pro sledování polohy a pohybu vozidel pomocí družicové navigace GPS jak s využitím stávající analogové a digitální rádiové sítě, tak s využitím veřejném sítě GSM
 • Systémy pro evidenci výjezdu a příjezdu vozidel MHD z garáží nebo vozoven
 • Systémy pro nastavování jednotného času ve vozidlech MHD
 • CEDIS® - Centrální dopravní informační systém
 • Elektronické vizuální a akustické systémy informování cestujících
 • TYFLOSET® - orientační a informační systém pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 • RAVYS - jednosměrný rádiový vyrozumívací systém
 • Systém informování strojvedoucího vlaku metra o nástupu nevidomého

Dodávaná zařízení

 • Informační panely RGB-LED
 • Palubní počítače pro vozidla veřejné dopravy
 • Digitální informátory pro hlášení zastávek a informování cestujících
 • Radiokomunikační adaptéry, určené pro obousměrnou datovou a hlasovou komunikaci mezi vozidlem MHD a řídícím centrem, pro analogové a digitální rádiové sítě a síť GSM
 • Přijímače pro nevidomé, umožňující komunikaci nevidomého s vozidlem nebo aktivaci akustických majáčků
 • Povelové vysílače pro nevidomé, vysílající kódované rádiové povely pro vybavení příslušných funkcí
 • SHERLOG - komponenty systému pro rádiové vyhledávání zcizených vozidel
 • Přístrojové integrované skříně a desky pro vozidla MHD
 • Povelové vysílače pro dopravní prostředky
 • Rádiové orientační majáky
 • Zvukové orientační majáky
 • Vyrozumívací přijímače
 • Duplexery
 • Výkonové vysokofrekvenční atenuátory

Služby

 • Projekty rádiových sítí a dopravních řídicích systémů
 • Záruční a pozáruční servis dodaného zařízení včetně autorského dozoru programů

Další informace

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.