NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Povelový vysílač VPN 03/MFA

NÁVOD NA VÝMĚNU BATERIÍ zde ke stažení.

VPN03/MFA Vysílač VPN 03/MFA je součástí systému TYFLOSET® a je určen jako pomůcka pro nevidomé a slabozraké. Tímto vysílačem je možno vyslat povely pro dálkové ovládání akustických orientačních a informačních zařízení pomocí tří tlačítek. Vysílač je umístěn v horní části bílé orientační hole 5-dílné skládací hliníkové nebo kompozitové. Tlačítko TL1 je nejblíže rukojeti hole (nahoře), tlačítko TL2 je uprostřed a tlačítko TL3 je nejblíže špičce hole (dole).Vysílač je multifunkční – lze jej přepnout na frekvenci ČR i SR. Varianta A vysílá pomocí tří tlačítek šest povelů stejně jako krabičkové vysílače VPN01 a VPN02. Prostřednictvím akustických orientačních majáčků ZOM03M a rádiových orientačních majáčků PM01 slouží nevidomému při orientaci v prostoru. Pokud jsou dopravní prostředky vybaveny přijímačem PPN 24A, mohou pomocí hlásiče informovat nevidomého o číslu linky a směru jízdy.

Funkce jednotlivých tlačítek je následující:

 • TL1
  • krátký stisk – (do 1 vteřiny) – povel č.1: Vyvolání úvodní znělky-trylku a základní hlasové fráze stabilního akustického majáčku pro orientaci nevidomého. Aktivace hlasového výstupu některých „inteligentních“ zastávek MHD.
  • delší stisk - (1 - 2 vteřiny) – povel č.2: Vyvolání doplňkové (rozvíjející) hlasové informace stabilního akustického majáčku; vyvolání hlášení režimu chodu eskalátorů a pohyblivých chodníků. Aktivace hlasového výstupu některých „inteligentních“ zastávek MHD.
  • velmi dlouhý stisk - (nad 2 vteřiny) – povel č.1: Vyvolání režimu opakované periodické aktivace viz. krátký stisk po dobu jedné minuty s intervalem 3 vteřiny (režim opakování lze kdykoli ukončit stiskem libovolného jiného tlačítka).
 • TL2
  • krátký stisk - (do 1 vteřiny) . povel č.3: Vyslání povelu pro dotaz na číslo linky a směr jízdy vozidla MHD, v některých místech i směr jízdy místního linkového autobusu.
  • delší stisk - (1 – 2 vteřiny) – povel č.4: Potvrzení nástupu nevidomého do vozidla a případné otevření dveří u některých nových typů dopravních prostředků včetně vybraných dveří souprav Českých drah řady CityElefant, RegioNova a dalších. Otevření všech dveří vlaku pražského metra.
 • TL3
  • krátký stisk - (do 1 vteřiny) . povel č.5: Aktivace akustické signalizace na přechodech pro chodce a na vybraných železničních přejezdech. Ovládání hlasového výstupu některých elektronických informačních zařízení na železničních nádražích.
  • delší stisk - (1 – 2 vteřiny) – povel č.6: Aktivace doplňkové klávesnice některých typů elektronických informačních stojanů s hlasovým výstupem. Aktivace hlasového výstupu některých elektronických informačních zařízení na železničních nádražích.
 • 1

Vysílač VPN03/FMA lze použít jak na území ĆR, tak i SR. Přepnutí se aktivuje současným stiskem TL2 a TL3 déle než 3 vteřiny. Stav je indikován Morseovou abecedou ČR -.-. a SR … . VPN 03/FMA je vybaven akustickou indikací vyslání povelu a stavu baterií. K této indikaci dojde při stisku libovolného tlačítka viz. Tab.1. Pouze jedno pípnutí upozorňuje na snížení vysílaného výkonu a nutnost v nejbližší době vyměnit baterie. Stisknutí, které nevyvolá akustickou odezvu, ukazuje na nefunkčnost vysílače z důvodu vybití baterií nebo jiné závady.

Podrobnější údaje najdete v katalogovém listu.

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.