NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Reference

Firma APEX spol.s r.o. dosáhla za 16 let svého působení již řady jak technických, tak i obchodních úspěchů.

Zařízení Celkový počet zakázek
Digitální hlásiče zastávek řady ICU 03 1 564 ks
Digitální hlásiče zastávek řady ICU 06, ICU 07 3 081 ks
Digitální hlásiče zastávek řady ICU 08, ICU 09 2 500 ks
Systému TYFLOSET pro nevidomé 6 420 ks
Radiokomunikační adaptéry RCA 2 429 ks
Systémy pro nastavování jednotného času ve vozidlech MHD 19 ks
Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících 40 ks
Systém rádiového vyhledávání
zcizených vozidel Sherlog SecurityCar
spouštěcí a imobilizační zařízení 22 800 ks
rádiové vozidlové zařízení 22 870 ks
zařízení infrastruktury systému 125 ks

Podrobnější informace ve formátu PDF si můžete stáhnout.

Údaje jsou platné k 1. 10. 2008

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.