NASTAVENÍ PÍSMA:
 
 

Zvukový orientační maják ZOM03MB

ZOM 03MB - fotografie Zvukový orientační maják ZOM 03MB je vybaven zálohovací baterií 12 V/1,2 Ah, případně12 V/0,6 Ah. Baterie je dobíjena ze sítě 230 V/50 Hz. Přívod 230 V/50 Hz může být pevný (ZOM 03MB1), nebo odnímatelný (ZOM 03MB2). Odnímatelný síťový přívod umožňuje změnu umístění majáčku, což je výhodné pro předvádění, nebo výuku. Pevný síťový přívod umožňuje trvale připojit maják do míst s častým výpadkem síťového napětí. U této varianty není na levém boku majáku odpojovač baterie a indikační červená LED dioda. Tato dioda indikuje stav baterie a její nabíjení. Pokud trvale svítí při odpojeném síťovém napětí - baterii je potřeba dobít to znamená co nejdříve majáček připojit na síťové napětí. Pokud trvale svítí při připojeném síťovém napětí - baterie je dobíjena. Po ukončení nabíjení zhasne. Pokud bliká je potřeba zkontrolovat popřípadě vyměnit baterii. Chceme-li mít baterii nabitou a stále připravenou k použití je vhodné mít maják stále připojen na 230 V/50 Hz. Jinak je funkce obou verzí majáku stejná jako u verze ZOM 03M.

Umístění a připojení

Rádiový orientační maják ZOM 03MB1 se umísťuje na budovy a jiné orientační body zpravidla tak, aby spirálová anténa vyčnívala nahoru. Při montáži majáčku je vhodné sejmout horní víko krabičky s reproduktorem a odpojit konektory LED "ZAP" a REPRO. Anténa nesmí být v přímé blízkosti kovových předmětů, např. plechů, tyčí apod. Na kovovou stěnu nebo tyč je možné připevnit maják pomocí speciální příchytky, která odkloní maják a anténu od vodivého kovového předmětu. Jinak je možné jej připevnit dvěma až čtyřmi vruty umístěnými v rozteči 122 x 152 mm. Při připevnění na zeď použijeme hmoždinky o průměru 8-10 mm. Použijeme-li upevnění pouze dvěma vruty, je třeba použít úhlopříčné umístění upevňovacích otvorů. Upevňovací otvory jsou dostupné při sejmutém horním krytu krabičky. Po upevnění spodní části krabičky připojíme kabel pro přívod síťového napětí 230 V/50Hz na svorky S1. Pak upravíme tento kabel tak, abychom mohli připevnit baterii na suchý zip. Připojíme konektory LED "ZAP"a REPRO a nasadíme horní víčko tak, aby úhlopříčně umístěné zámky na spodku a vršku krabičky do sebe zapadly. Dbáme na to aby nedošlo k přiskřípnutí kabelů. Nakonec rovnoměrně dotáhneme čtveřici vnějších křížových šroubů z umělé hmoty.
Při výběru místa a způsobu umístění je potřeba zajistit (např. stříškou), aby se do reproduktoru nemohla dostat voda, která by zařízení zničila, nebo musíme použít voděodolnou verzi ZOM 03MB/WP.

Podrobnější údaje najdete v katalogovém listu.

APEX sro - Výrobce a dodavatel dopravních, řídících a informačních systémů
© APEX® spol. s r. o.
Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být jakékoliv materiály z tohoto webu nebo jejich části přetiskovány, publikovány nebo jiným způsobem dále šířeny, a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců jiných webů. Dále je zakázáno kopírování do soukromých i podnikových sítí.
Vytvořil a spravuje: Ing. Jar. Kaňka aka hamstergraf